.:. به پايگاه اطلاع رساني مركز مطالعات پيش نشانگرهاي زلزله خوش آمديد    .:.
     
صفحه اول
اخبار
راهنماي‌
وب‌سايت
تماس با ما
پيوندها
كاربران حاضر:
5 نفرمجموعه مقالات
اولين همايش پيش نشانگرهاي زلزلهمرکز مطالعات پيش‌نشانگرهاي زلزله
مؤسسه ژئوفيزيك دانشگاه تهران
15 اسفند ماه 1386
تالار علامه اميني دانشگاه تهران

ابره‌دري، سيدحسين، ديدگاني فازي در پردازش داده‌هاي مرتبط با پيش‌نشانگرهاي زلزله [چكيده]  اصل مقاله
احمدي‌بزرگ، سيدجعفر، پيشگويي زلزله با استفاده از بررسي فراواني صيد [چكيده]  اصل مقاله
اسكندري، معصومه و ميرزايي، نوربخش، پيش‌نشانگرهاي لرزه‌اي قبل و بعد از زمين‌لرزه 1990 رودبار [چكيده]  اصل مقاله
بكايي، بهروز و آل‌داوود، سيد جاويد، استفاده از تغييرات رفتاري ناشي از امواج الکترومغناطيس در پيشگويي زلزله در سگ [چكيده]  اصل مقاله
بيت‌اللهي، علي، توزيع فضائي – زماني زمين‌لرزه‌ها و بررسي مهاجرت تجمعي زمين لرزه‌هاي با بزرگاي 5 و بزرگتر در پهنه ايران [چكيده]  اصل مقاله
بيت‌اللهي، علي و نعمتي، اعظم، بررسي چگالي زمين‌لرزه‌ها و نحوه تغييرات آن نسبت به زمان در حوزه تهران و اطراف آن [چكيده]  اصل مقاله
جمور، يحيي، موسوي، زهرا، نانكلي، حميدرضا، صديقي، مرتضي و توكلي، فرخ، برآورد اوليه ميدان سرعت و استرين از شبكه دائمي GPS ايران براي اهداف ژئوديناميك (IPGN) [چكيده]  اصل مقاله
جودکي، غلامرضا و نفيسي، وهاب، چالش هاي موجود در پالايش داده‌هاي ژئودتيکي جهت تعيين جابجايي هاي تکتونيکي [چكيده]  اصل مقاله
حسيني مطلق، سيده نسرين و صداقت، شيرين، بررسي راه اندازي ديناميكي زمين‌لرزه به تاخير افتاده با استفاده از قانون Omari [چكيده]  اصل مقاله
رحيمي، مجتبي، قريشي، سيد ابراهيم، نگارستاني، علي و رنجبر عسكري، حسن، ايجاد شبکه پايش پيوسته گاز رادون درون آب زيرزميني چاه‌هاي عميق دانشگاه ولي عصر (عج) رفسنجان جهت بررسي نقش پيش‎نشانگري گاز رادون در رويداد زلزله [چكيده]  اصل مقاله
رسانه، غزاله و حاج بابائي، نويد، معرفي چند پيش‌نشانگر هواشناسي و بررسي روند تغييرات آن‌ها قبل از وقوع زلزله(مطالعه موردي: زلزله بم) [چكيده]  اصل مقاله
رضاپور، نفيسه، علي‌اكبري‌بيدختي، عباسعلي و فتاحي، مرتضي، بررسي رابطه پارامترهاي هواشناختي با زلزله در گستره البرز و احتمال استفاده از آن به‌عنوان يك پيش‌نشانگر [چكيده]  اصل مقاله
زارع، مهدي، بررسي پيش‌نشانگرهاي لرزه‌اي، مطالعه موردي زلزله بم [چكيده]  اصل مقاله
سبزي پرور، علي اکبر، عراقي، حسن و هاشمي دوين، مهري، آنومالي‌هاي يونوسفري ثبت شده توسط اندازه‌گيري‌هاي TEC و foF2 و کاربرد آن درپيش‌بيني زلزله‌هاي شديد [چكيده]  اصل مقاله
صادقي، فرهاد، استخراج اطلاعات يونسفر بر اساس مشاهدات دوفركانسه‌ايستگاه‌هاي دائمي GPS [چكيده]  اصل مقاله
صبا، نازلي و اسكويي،‌ بهروز، استفاده از روش ژئومغناطيسي در پيش‌نشانگري زمين‌لرزه [چكيده]  اصل مقاله
صبا،‌ نازلي و قادر،‌ سرمد،‌ بررسي تغييرات فركانس بحراني لايه F2 يونسفر در زمين‌لرزه 28 خرداد سال 1386 بخش كهك شهر قم [چكيده]  اصل مقاله
صداقت، رابعه و اسكويي، بهروز، معرفي پيش‌نشانگرهاي الكترومغناطيسي [چكيده]  اصل مقاله
صميمي‌نمين،‌ سپيده و نعيمي، ‌مجيد، مطالعه تغييرات گراني به‌عنوان يك پيش‌نشانگر زلزله [چكيده]  اصل مقاله
طالبيان، مرتضي، لطيفي، کوروش، اميني، بهروز، فريدوني، آزاده، متولي عنبران، سيد هاني و نعمتي، مجيد، بررسي داده‌هاي دو ساله‌ايستگاه ثبت پيش‌نشانگرهاي الكترومغناطيسي تهران [چكيده]  اصل مقاله
عباسي، بهمن، اشتري‌تلخستاني، احمد و اعصارزادگان، بابك، شبه‌سازي پيش‌بيني زلزله با توموگرافي الكتريكي دوبعدي به روش زمان گذر ترتيبي [چكيده]  اصل مقاله
عطاپور، هادي و شاكرمي، مصطفي، مدل ابر زلزله به‌عنوان پيش‌نشانگر زلزله با نگرشي بر ابر زلزله‌ بم [چكيده]  اصل مقاله
علامه‌زاده، ‌مصطفي، تشخيص الگوي بي‌هنجار در سرشت لرزه‌خيزي [چكيده]  اصل مقاله
فتاحي، مرتضي، جايگاه سن‌يابي به روش لومينسانس در مطالعات زلزله [چكيده]  اصل مقاله
فراهاني، فرزانه و اسكويي، بهروز، معرفي پيش‌نشانگرهاي الكتريكي زلزله [چكيده]  اصل مقاله
قندي، خدارحم، نگارستاني، علي، رنجبر عسكري، حسن، مرعشي، سيد محمدباقر و رحيمي، مجتبي، طراحي و ساخت سيستم پايش غلظت تجمعي گاز رادون درون خاک [چكيده]  اصل مقاله
كريمي، محمدعلي و اسكويي ، ‌بهروز، معرفي پيش‌نشانگر الکترومغناطيسي ULF [چكيده]  اصل مقاله
كشوري، ‌فروغ،‌ ميرزايي، ‌نوربخش و نگارستاني،‌ علي، كاربرد شبكه عصبي آدالاين براي بررسي تغييرات زماني غلظت گاز رادون با پس‌لرزه‌هاي زمين‌لرزه بم [چكيده]  اصل مقاله
متولي‌عنبران، سيد‌هاني، ابراهيم زاده‌‌اردستاني، وحيد، فريدوني، آزاده، نقوي، مجتبي و نيرومند محمدمحسن، بررسي داده‌هاي پيوسته ميدان گراني در خلال سالهاي 68-1964 ميلادي منطقه تهران و مقايسه آن با ركوردهاي زلزله و تغييرات سطح آبهاي زيرزميني [چكيده]  اصل مقاله
مشين‌چي، ميرستار و صفري، عليرضا، پيش‌بيني زلزله با استفاده از پيش‌نشانگرهاي الکتريکي [چكيده]  اصل مقاله
منتظري، حبيب‌اله، عباس‌نژاد، احمد و نگارستاني، علي، بررسي تغييرات غلظت گاز رادون و عوامل هيدروژئوشيميايي به‌عنوان پيش‌نشانگر زلزله در چشمه‌ي آبگرم جوشان، استان کرمان [چكيده]  اصل مقاله
منتهايي، منصوره و بالي، عارف، بررسي مهمترين روش‌هاي تحليلل آشفتگي‌هاي مغناطيسيULF به‌عنوان پيش‌نشانگر زلزله [چكيده]  اصل مقاله
مهرنيا، سيد رضا، بررسي پتانسيل لرزه‌خيزي گسل شمال قزوين با استفاده از روش سنجش فرکتالي نشانگرهاي مغناطيسي [چكيده]  اصل مقاله
نادر زاده، احمد و كيانوش، حسن، پيش‌نشانگرهاي فرا صوتي و اثر آن بر حيوانات خشکي و دريايي [چكيده]  اصل مقاله
نوري نژاد، حسين، هاشمي پور رفسنجاني، حسن و نگارستاني، علي، بررسي اندازه‌گيري غلظت گاز رادون محلول در آب توسط غشا [چكيده]  اصل مقاله
هاشمي گازار،‌ علي،‌ استفاده از پيش‌نشانگر لرزه‌اي در زلزله‌هاي بزرگ ايران [چكيده]  اصل مقاله
يزداني، محمود و کلانتر، داوود، ميدان تنش در پوسته زمين به‌عنوان يکي از پيش نشانگرهاي اصلي زلزله [چكيده]  اصل مقاله

بازگشت